[Fanpage] - Thử Tài Hiểu Biết Cùng Thy Tịnh


Cuối tuần rồi, tham gia event nhận quà cuối tuần thôi các huynh tỷ. 

Huynh tỷ chỉ cần trả lời 3 được câu hỏi của Thy Tịnh TẠI ĐÂY, những phần quà hấp dẫn sau sẽ là của huynh tỷ: 

  • 400000 đồng khóa 
  • 10 Quang ảnh đan pet 
  • 10 Tiến cấp đan pet 
  • 10 Đá c.hóa pet I 
  • 10 Đá tăng sao

Ngoài ra 10 người may mắn sẽ nhận được: 

  • 1 Quà Thổ Kim Đan 
  • 1 Quà Ảnh Động

Câu hỏi tuần này của Thy Tịnh như sau: 

1. Khi đạt cấp độ bao nhiêu bạn mới có thể chat kênh thế giới?

A. 100

B. 120 

C. 140 

D. 160 

 

2. Sự kiện bang chiến được mở vào thứ mấy? 

A. Thứ 2 - Thứ 7

B. Thứ 3 - Thứ 6

C. Thứ 4 - Thứ 5

D. Thứ 7 - Chủ nhật 

 

3. Đạt cấp độ bao nhiêu mới có thể sinh bảo bảo? 

A. 400 

B. 450 

C. 480 

D. 500

Cách thức nhận quà dễ chưa từng thấy:

- Bước 1: Like và share event ở chế độ công khai trên trang cá nhân

- Bước 2: Trả lời câu hỏi của Thy Tịnh

- Bước 3: Comment câu trả lời + để lại tên nhân vật và server huynh tỷ đang chơi

VD: 1.A 2.B 3.C - Thy Tịnh - Server 1 

- Thời gian tham gia: từ 25/06 - 27/06

- Thời gian phát code: ngày 29/06

 

Độc Tôn Tam Giới - Soái Ca 2.0 - 2000 cấp độ, cày cả năm không max