[Tin Tức] - Tổng Hợp Tính Năng Big Update Độc Tôn Tam Giới


 

 

 

Liên Minh Bang

Xem chi tiết 

Chuyển Sinh Trang Bị

Có 8 món trang bị chuyển sinh

Chuyển sinh trang bị có 15 cấp chuyển(chuyển sinh 1 2 3 4,….). Trang bị chuyển sinh cũng chia thành 15 cấp. Để đeo trang bị chuyển sinh thì bắt buộc phải đạt cấp chuyển sinh tương ứng.

Tu Vi Đan: Nguyên liệu dùng để tăng cấp chuyển sinh. Ngoài ra có thể dùng đồng hoặc KNB để thay cho Tu Vi Đan.

Ghép chuyển sinh: 3 trang bị X cùng cấp chuyển có thể ghép được 1 trang bị cao hơn 1 cấp chuyển.(X là bộ phận, dùng bộ phận nào sẽ ghép được bộ phận đó)

Rút thưởng chia thành rút 1 lần và rút 10 lần liên tiếp. Rút 1 lần tốn 100 KNB, rút 10 lần 900 KNB. Cứ 48h sẽ tặng 1 cơ hội rút 1 lần.

 

Nộ Dược (Thuốc Hóa Quỷ - Thuốc Biến Hóa…)

Sử dụng Kích Nộ Dược có thể biến thân, kích hoạt hiệu quả Kích Nộ.

Khi kích nộ, hình ảnh nhân vật biến đổi, duy trì trong 20 giây, lực công lực thủ tăng lên phần trăm nhất định. Hết thời gian kích nộ sẽ hủy trạng thái biến thân và hiệu quả buff.

Tham Thực Xà (Rắn Ăn Mồi)

Người chơi nhấn giao diện “Giải trí”, nhấp bắt đầu để vào phòng.

Mỗi con rắn ban đầu có 4 khúc, hệ thống sẽ làm mới ngẫu nhiên thức ăn ở khu vực game, mỗi lần ăn được 1 thức ăn, rắn sẽ dài thêm 1 khúc.     

Khi chơi nhiều người (chia phòng), đầu rắn của mình đụng vào mình rắn của người khác sẽ chết, cơ thể tách thành thức ăn. Nếu 2 người cùng bang đầu vào nhau thì hên xui 1 trong 2 sẽ chết.

Điểm không tích lũy mà chỉ lấy điểm cao nhất ván đó. Top 3 người điểm cao nhất mỗi ngày sẽ nhận được thưởng. Đạt điểm nhất định cũng có thể được thưởng.

Trang Bị Phu Thê

Trong bản update này, điểm tình duyên đùng để tăng % chỉ số thuộc tính của trang bị phu thê. Có 10 cấp.

Trang bị phu thê cần dùng Đá Chế Phu Thê để chế và tăng bậc.(Sau khi kích hoạt, sẽ chế tạo và tăng bậc thành công, phải năng đủ cả 1 cây exp thì mới được gọi là tăng bậc hay chế thành công

Tính năng phụ ma tăng sao, tương tự tính năng hồn pet. Dùng tinh hoa trong giao diện phụ ma tăng sao để bắt tinh linh, tinh linh có thể bán cho hệ thống và rút lấy được túi tinh linh. Bán tinh linh có thể nhận EXP tinh linh, dùng để tăng cấp tinh linh. Tinh linh trong giao diện túi tinh linh có thể đeo lên trang bị.

Tính năng tẩy: khá mới, tẩy trang bị không phải thay dòng như các loại tẩy khác. Tẩy cộng điểm dần. Tẩy gồm có chắc chắn 5 dòng thuộc tính khởi đầu, từ đó tẩy dùng để tăng cấp chỉ số của 5 thuộc tính đó

 

Tăng Cấp VIP

Tăng lên Vip 20

 

Mở Bản Đồ Mới

Mở bản đồ Phong Ma Di Tích (Lv800 trở lên).