[Sự Kiện Hot] - Ưu Đãi Liên Tục 5 Ngày


Để hỗ trợ cho các Soái Ca, Soái Tỷ tham gia vào thế giới Soái Ca Truyền Thuyết, BQT xin gửi đến chư vị chuỗi sự kiện Ưu Đãi Liên Tục 5 Ngày cực kỳ hấp dẫn, chi tiết như sau:

1. Ưu Đãi Nạp 5 ngày 

Đối Tượng:

Tất cả máy chủ

Thời gian:

Thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp tích lũy đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được quà thưởng tương ứng.

Chú ý: Nếu 1 ngày không tham gia sự kiện thì sẽ không thể tham gia sự kiện nữa.

Ví dụ: Ngày 1 tham gia đạt đủ mốc 1.000 KNB và nhận quà nhưng ngày 2 không tham gia thì không thể tiếp tục tham gia sự kiện

 


2. Ưu Đãi Tích Tiêu 5 ngày 

Đối Tượng:

Tất cả máy chủ

Thời gian:

Thứ 4 - Chủ nhật hàng tuần

Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích lũy tiêu phí đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được quà thưởng tương ứng.

Chú ý: Nếu 1 ngày không tham gia sự kiện thì vẫn có thể tiếp tục tham gia tích tiêu những ngày sau đó.

Ví dụ: Ngày 1 tham gia đạt đủ mốc 1.000 KNB và nhận quà nhưng ngày 2 không tham gia thì ngày thứ 3 sẽ tiếp tục tham gia nhận thưởng tích tiêu ngày thứ 3.

 

Soái Ca Truyền Thuyết - 2000 cấp độ, cày cả năm không max