[Tuần Lễ Tri Ân] - Tặng 100% Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày 11-17/10


Nhằm hỗ trợ cho các Tiên hữu nhẹ nhàng hơn trong quá trình thám hiểm, Độc Tôn Tam Giới - Soái Ca 2.0 xin được gửi đến chư vị sự kiện "Đại Phúc Lâm Môn - X2 Nạp Đầu" từ ngày 11 - 17/10, chi tiết như sau:

[Tuần Lễ Tri Ân] - Tặng 100% Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày 11-17/10 - 1

Thời gian:

0h00 ngày 11/10/2017 đến 23h59 ngày 17/10/2017

Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi sẽ được hoàn trả 100% KNB KHÔNG KHÓA trong lần nạp đầu tiên.

Lưu ý: Nếu tiên hữu chưa tham gia sự kiện ưu đãi x2 dành cho tân thủ thì trong thời gian sự kiện này sẽ được X3 KNB

KNB tặng sẽ gửi qua Thư.

[Tuần Lễ Tri Ân] - Tặng 100% Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày 11-17/10 - 2

[Tuần Lễ Tri Ân] - Tặng 100% Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày 11-17/10 - 3CHI TIẾT THƯỞNG CÁC MỨC NẠP

[Tuần Lễ Tri Ân] - Tặng 100% Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày 11-17/10 - 4

 

Độc Tôn Tam Giới - Soái Ca 2.0 - 2000 cấp độ, cày cả năm không max

Trang chủ: https://docton.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/DocTonTamGioi/

Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/doctontamgioi.soaica/

Link tải từ trang chủ: https://docton.vn/download

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1

Vip care: http://vipcare.sohagame.vn/