Thông báo bảo trì ngày 08/12


Chào các huynh tỷ thân mến,

Do lỗi hệ thống phát sinh vào ngày 7/12/2017 nên kĩ thuật bên muội cần kiểm tra sửa lỗi để không phát sinh nữa. Vì thế nên muội xin thông báo thông tin bảo trì tới các huynh tỷ nhé

 

Thời Gian bắt đầu bảo trì: 0h00 ngày 8/12/2017

Thời gian kết thúc bảo trì dự kiến: 5h00 ngày 8/12/2017

Phạm vi: Tất cả cụm máy chủ cùng hệ thống nạp của Độc Tôn Tam Giới

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, các huynh tỷ sẽ không đăng nhập vào game được, đồng thời sẽ không tiến hành nạp được.

Sau khi bảo trì hoàn tất, muội sẽ có thông báo cho các huynh tỉ nhé.