[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết


Quý Tiên Hữu thân mến !

Khi nhân vật đạt đến cấp 380 sẽ mở tính năng Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết. Với tập hợp những bảo vật khác nhau, mỗi bảo vật lại công thêm cho nhân vật các chỉ số khác nhau. Săn tìm được càng nhiều các Thần Khí càng khiến cho vạn người nể phục, chiến lực qua đó cũng tăng cao.

Giới Thiệu - Tính Năng

Hệ Thống Thần Khí

1. Thần Khí Cửu Châu

Cửu Châu Khí

- Có thể thông qua giám định thần khí vô danh để nhận thần khí cửu châu

- Tăng cấp thần khí cửu châu sẽ tiêu hao thần khí cửu châu cùng loại x1

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 1

- Thu thập thần khí cửu châu và tăng cấp đến mức nhất định sẽ nhận hiệu ứng bộ

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 2

 

Cấp giám định – Dung luyện

- Pháp khí vô danh có thể cho vào túi thần khí cửu châu để tiến hành giám định

- Đổi KNB nhận Exp tăng cấp giám định

- Tăng cấp giám định sẽ tăng tỉ lệ thành công

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 3

- Pháp khí giám định ra có thể dung luyện tăng thuộc tính nhân vật

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 4

Đúc Thần Khí: Sử dụng đá luyện pháp khí để đúc thần khí nhận thêm thuộc tính

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 5

Tẩy Tủy: Có thể tẩy tủy phối lại điểm thuộc tính

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 6

2. Thần Khí Vô Song

Chế

- Khiêu chiến Vô Song Điện 8 tầng đầu sẽ kích hoạt bộ trang bị Vô Song

- Khiêu chiến các tầng tiếp theo sẽ nhận đc Linh thạch để tăng phẩm chất trang bị Vô Song

- Mỗi ngày nhận thưởng 1 lần tầng càng cao nhận đá rèn vô song càng nhiều

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 7

Phụ Ma

- Mỗi trang bị có thể khảm 3 ma ngọc thuộc tính khác nhau

- Ma ngọc có thể mua trong shop hoặc sự kiện   

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 8

 

3. Đồ Giám Thần Khí

- Thu thập đồ giám thần khí chỉ định sẽ kích hoạt tổ hợp

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 9

- Tổ hợp 1 Đao Quang Kiếm Ảnh

- Có thể sử dụng linh lực để nhận thẻ chỉ định

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 10

- Mua linh lực để nhận thẻ

 [Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 11

- Thu thập đủ sẽ mở tổ hợp tiếp theo

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 12

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 13

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 14

 

Huân chương

- Người chơi có thể vào Tử lôi bí cảnh để tiêu diệt boss nhận công huân hồn và chú chương hồn dùng tăng phẩm chất huân chương và cấp huân chương

- Tử lôi bí cảnh có tổng cộng 30 tầng, mỗi ngày sẽ tái lập số tầng, hồi sinh toàn bộ boss và phát thưởng

- Người chơi có thể tổ đội diệt boss và ghi nhận kết quả trong hạng liên sv và hạng sv

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 15

 

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 16

 

4. Thần Khí Vô Thượng:

- Thần khí chung cực có thuộc tính vô cùng khủng bố. Thần khí Vô Thượng chỉ có thể sở hữu bằng cách đổi bằng điểm Liên đấu server.

- Ngoài ra có thể cường hóa, tăng sao cho thần khí để tăng thuộc tính.

[Tính Năng] - Hệ thống Thần Khí trong Soái Ca Truyền Thuyết - 17

 

Chúc các quý Tiên Hiệp trở thành Soái Ca trong thế giới game MMORPG Soái Ca!

Soái Ca Truyền Thuyết - 2000 cấp độ, cày cả năm không max

Trang chủ: http://soaicatruyenthuyet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/soaicatruyenthuyet/

Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/soaicatruyenthuyet/?fref=ts

Link tải từ trang chủ: http://soaicatruyenthuyet.vn/download

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1

Vip care: http://vipcare.sohagame.vn/